Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

yougurtway
0230 3ab7 420
Reposted fromoutoflove outoflove viakittylitter kittylitter
yougurtway
7014 d633 420
Typewriter
Reposted fromgruetze gruetze viaserenite serenite

June 01 2017

3238 64ea 420

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

Reposted from1love1hope 1love1hope viabanshe banshe
yougurtway
7732 4bee 420
Reposted fromtfu tfu viainaya inaya
yougurtway
4550 6344 420
Reposted fromcallmeangie callmeangie viabanshe banshe
yougurtway
1941 f87c 420
Reposted fromtfu tfu viaxzuzakx xzuzakx
yougurtway
9923 ba8f 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe
yougurtway
2426 a054 420
Reposted fromfrotka frotka vianevermorefuckit nevermorefuckit

May 27 2017

yougurtway
2835 e283 420
7702 15e0 420
Reposted fromturquoise turquoise viaorchila orchila
yougurtway
8439 acc6 420
Reposted fromendorfines endorfines vialarwyastralne larwyastralne

May 23 2017

yougurtway
1015 8cb3 420
Reposted frommieczuu mieczuu viaukashi ukashi
yougurtway
6068 5eaa 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
8799 a067 420
yougurtway
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
yougurtway
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
3146 935e 420
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
9654 19b9 420
Reposted fromdrina drina viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
0884 4edd 420
Reposted fromla-lu la-lu viasaycheese saycheese
yougurtway
Poradzisz sobie ze wszystkim, co Cię spotka.  
— :)
Reposted fromlovvie lovvie viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl